Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P404-12-1040

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Dutch Villages in the Czech Republic: a New Form of International Tourism in the Early 21 Century

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is a complex comparative analysis of the process of transformation and strategies of development in five Czech rural communities which in the last decade have been affected by a specific form of international rural tourism commonlyknown as Dutch villages that include both Dutch second home ownership and recreational complexes. The project focuses on how contemporary forms of voluntary mobility and international tourism affect local ideas of development.More specifically, we aim to explore an ongoing socio-economic, political, cultural, demographic transformation of the rural communities under study. Researching rural development will take place in an interdisciplinary framework. The issue of transformation and development of therural communities will be analysed from the perspective of the anthropology of tourism and social geography.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výzkum odhalil jak rozdílnosti, tak podobnosti v reakcích místních komunit na transformaci venkovských ekonomik na plánovanou sociální změnu spojenou s mezinárodním cestovním ruchem. Odborný přínos je nesporný. Výsledky projektu jsou srozumitelně popsán?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 425 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 425 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč