Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P405-12-0926

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Social modelling as a tool for understanding Celtic society and cultural changes at the end of the Iron Age

 • Anotace anglicky

  This project aims to analyse the social structure and links of the late Iron Age society and to study the cultural collapse process of the Celtic society in Central Europe. For the first time it intends to use the approaches of the agent based social modelling, a method being already successfully applied by archaeologists abroad. By its application on the complex society living in the late Iron Age oppida and within their hinterlands a detailed model of the economic, social and political interactions will be developed and tested, firmly based on authentic archaeological and environmental record. The collapse model will be based on the relevant hypotheses. Essentially the project aims to demonstrate of the approaches and objective advantages of the social simulations in archaeology, whose methodology will be developed, introduced and published. Publication of the project results will contribute notably to the international discussion concerning the collapse and cultural change phenomena and will also offer an interpretation of the development at the end of the Iron Age in Bohemia.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt využívá socio-ekonomické modelování pro výzkum posledních dvou století BC a pro interpretaci civilizačního kolapsu ve střední Evropě. Projekt propojuje různé disciplíny a matematické modelování. Vzhledem k cílům projektu, jsou ale výstupy grantu zacíleny na archeologickou obec, výstupy v rámci mezinárodních prestižních výsledků jsou nízké.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  24. 11. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 781 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 781 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč