Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 13 (SGA02010GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P406-10-1153

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Old Czech Lexicon and Its Processing

 • Anotace anglicky

  The aim of the project submitted is to examine all the Old Czech lexicon units known today, i. e. the oldest development stages of Czech dating back to the first written records up to 1500. The research will concentrate on lexical units starting in A toJ, which had not been subjected to a complex lexicological analysis as a whole. The outcomes of the research will be presented in an integral way in the form of an online dictionary in the first place. 

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vedle deseti publikací, z toho pěti v impaktovaných časopisech SaS a LF, je zásadním přínosem projektu nové zpracování a doplnění celkem 29 000 hesel Staročeského slovníku podle moderních lexikografických standardů a na současné úrovni bohemistiky a jej?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 539 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 539 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč