Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Stabilita a změny prostorových vzorců volebních preferencí na území České republiky od zavedení všeobecného hlasovacího práva – příčiny a důsledky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 15 (SGA02012GA-ST)

 • Hlavní účastníci

  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P408-12-1442

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Persistence and change of voting patterns in the territory of the Czech Republic since the introduction of universal suffrage – causes and consequence

 • Anotace anglicky

  The proposed research project analyzes causes and political consequences of persistence and change of the votingpatterns. It analyses results of all parliamentary elections on the territory of the contemporary Czech Republicsince universal suffrage has been established. The hypothesis about the relevance of contextual factors inpreserving the relative time-space stability of the voting patterns and the alternative hypothesis about mainlycompositional type of explanation of persistence and change of voting patterns are tested by the analysis ofelectoral results and underlying demographic and socio-economic data. Mechanisms by which the place specificpolitical orientations of voters are sustained or changed over time are analysed by the case studies in selectedmunicipalities and regions that display specific patterns of electoral behaviour. Special attention is devoted to timeperiods when no political activity could be exercised freely (e.g. 1938-1945, 1948-1989) and to periods ofdramatic political, economic and social changes (e.g. 1929-1933, 1990-1998).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AD - Politologie a politické vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50601 - Political science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitelský kolektiv naplnil cíle projektu a jasně doložil přínos výsledků k oboru. Výsledky jsou hodnotné z hlediska své mezioborovosti a jsou využitelné nejen pro politology, ale i historiky, sociology či sociální geografy. Publikační cíle jsou dosaženy, byť nebylo zpracováno 5 JImp ale jen 4 Jimp. Tento drobný nedostatek je "kompenzován" dalšími publikačními výstupy nad rámec původního plánu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  5. 1. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 254 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 254 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč