Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pšenice - od genomu ke kvalitě produkce

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Doktorské granty

 • Veřejná soutěž

  Doktorské granty 2 (SGA02005GA-DG)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  521/05/H013

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Wheat - from genom to products quality

 • Anotace anglicky

  This project supposes to put together a team of doctoral students focused on wheat research involving these disciplines: genetics, physiology, breeding and seed growing, production and its quality. Students from two Universities, Academy of Sciences andPlant breeding station will participate in the team. At the same time DSP students will be connected with external doctoral students with aim to support importance of both research methods in practice. Scientific knowledge will be presented at scientificworkshops oriented at new scientific findings and at presentation of postgraduate research works. Support of postgradual students active participation in national and international symposia and in study residencies and comprehensive elaboration of knowledge from these symposia and educational visits will contribute to faster information transfer and to contacts with foremost experts in the Czech Republic and abroad. The aim of the project is to contribute to stabilization of young specialists in

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>21101 - Food and beverages<br>30101 - Human genetics<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byla příprava  doktorandů k  výzkumným úkolům  při integraci dílčích etap, vymezených vědními obory. Modelovým příkladem bylo stávající zaměření výzkumu u pšenice, s etapami  od molekulární biologie, přes rezistence k patogenům,  kvalitu r

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 10. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 122 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 672 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  600 tis. Kč