Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jantarové stezky starší doby železné ve střední Evropě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  23-07284K

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Amber Roads of the Early Iron Age in Central Europe

 • Anotace anglicky

  The Early Iron Age is a dynamic period with gradually growing social centres of chief-led societies. Fundamental contact with the Greek-Etruscan world occurs. Long-distance trade accelerates social differentiation in the Hallstatt culture area. Contacts with the Mediterranean are viewed based on imports, with the question of countervalue of the exchange system largely unanswered. The core of the predicted answer is amber, found in the Mediterranean in large quantities, also as raw material. The movement of amber in the Hallstatt culture is not sufficiently known. The combined chemical method offers new possibilities to identify its sources; systematic monitoring will help identify long-distance roads and supra-regional social systems and centres. The project responds to the socio-economic and artisanal questions related to amber and Amber Roads, changing over time. It contributes significantly to the understanding of the contact of the secondary Hallstatt zone with the Mediterranean, touching on mutual links between the western and eastern parts of Hallstatt and Early La Tène Europe.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GF-R

 • Datum dodání záznamu

  21. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 429 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 429 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč