Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nové chirální stacionární fáze ionexové povahy pro enantiomerní separace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Juniorské granty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské granty 2 (SGA0201600002)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-17689Y

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Novel chiral ion exchange-type stationary phases for enantiomer separation

 • Anotace anglicky

  The project is focused on design and synthesis of novel chiral ion exchangers of various types - namely weak anion, strong cation as well as zwitterion ion exchangers. The ion exchange stationary phases can be operated in variety of mobile phases ranging from polar organic and reversed phase mode to HILIC and supercritical fluid chromatography (SFC). We will evaluate the chromatographic performance of the newly prepared stationary phases under the above mentioned conditions with special focus on the SFC-MS application. The stability of the prepared stationary phases will be also determined and the impact of switching various chromatography modes on a stationary phase will be studied. Chiral ion exchangers represent optimum stationary phases for enantiomer separation of polar analytes. In the present project, we aim for enantiomer separation of chiral bases, acids as well as ampholytes under HPLC and SFC conditions. The optimum composition of a mobile phase will be determined, and the influence of various ionisable and reactive species present in supercritical carbon dioxide studied.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se věnoval syntéze a aplikaci chirálních i nechirálních stacionárních fází. Získané poznatky, shrnuté v 6 impaktovaných publikacích a jednom českém patentu, jsou významným přínosem pro separační a chromatografické techniky na pomezí kapalinové a nadkritické chromatografie. Nově syntetizované chirální iontoměniče mohou fungovat jako selektory stacionárních fází i jako organokatalyzátory.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GJ-U/01:2

 • Datum dodání záznamu

  11. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 627 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 627 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč