Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrova

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  JUNIOR STAR

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200005

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-28659M

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Dynamics of the periglacial environment in the Antarctic Peninsula region under ongoing climate change

 • Anotace anglicky

  The active layer and permafrost are the building elements of the periglacial environment in polar regions. Their parameters like temperature, moisture, or active layer thickness respond very sensitively to climate oscillation, making them valuable indicators of the effect of climate change on terrestrial ecosystems in the polar environments. Therefore, a long-term monitoring of the active layer thickness and permafrost temperature belongs to principal questions of Antarctic research. The proposed project will assess the current state and evolution of periglacial dynamics in the ice-free areas of the Antarctic Peninsula. Extensive fieldwork, laboratory and analytical methods will provide a detailed evaluation of the ground physical properties (moisture, texture, thermal properties), ground temperature and active layer thickness. Available data will allow us to reconstruct the past state and predict the possible evolution of permafrost temperature and active layer thickness in the period 1950-2100 and determine the effect of ongoing climate change on these parameters.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10510 - Climatic research

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  29. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GM-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 287 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 287 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč