Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-00828P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law

 • Anotace anglicky

  The aim of the grant project is to map and analyse the situation of the Judiciary of the Roman Catholic Church in the territory of Bohemia and Moravia in the period of iuris codificatum (i.e. since 1917 up to the present time). In the project, the archive materials of various dioceses (Prague, Litomerice, Ceske Budejovice, Plzen, Hradec Kralove, Olomouc, Ostrava-Opava and Brno) will be handled with regard to the local judicial tribunal, the way of execution of the judicial power at the time of totality,establishment of the interdiocesan church courts in Prague (1982) and Olomouc (1997), restoration of the church judiciary since 1989 and establishment of the new diocesan church courts (Plzen, Hradec Kralove) in 2009. Various cases and members of tribunal will be discussed here in the light of valid legal standards. A monograph is intended to be published as the main output together with 3 articles in the specialized journals containing particular results.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AA - Filosofie a náboženství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60301 - Philosophy, History and Philosophy of science and technology<br>60302 - Ethics (except ethics related to specific subfields)<br>60303 - Theology<br>60304 - Religious studies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt naplnil bezezbytku cíle (uplatněné publikační výstupy a vystoupení na konferencích), které byly předpokladem pro jeho udělení. Klíčovým výstupem je pak monografie zabývající se Soudnictvím římskokatolické církve v českých zemích v období kodifik?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GP-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  439 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  439 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč