Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jazyk tradičního vinohradnictví a vinařství ve středoevropském areálu: etymologie a areálová lingvistika

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 15 (SGA0201400003)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-01768P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The language of traditional viticulture and viniculture in the Central European area: etymology and areal linguistics

 • Anotace anglicky

  The topic of the proposed grant project is an etymological analysis of viticultural and vinicultural terminology in the Central European area. The object of the research will be terminological systems used in regions with a long tradition of grape-growing and wine-making in South Moravia and South-West Slovakia, which will be confronted with equivalent terminological units of the German and Hungarian nomenclature attested in the same language area in North-East Austria and North-West Hungary. On the basis of an etymological and contact-linguistic analysis of the Czech and Slovak terms of the selected subject field, the project will investigate language contacts inside the Central European language area, and on its background also the development of cultural-historical relationships between speakers of the participating languages.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt měl za cíl vytvořit elektronický online slovník Etymologický slovník české a slovenské vinařské terminologie a napsání šesti studií a dále několik vystoupení na konferenci). Realizace projektu byla ztížena a zpožděna vnějšími objektivními důvody, nicméně bylo cílů dosaženo.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  23. 4. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GP-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  11. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 063 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 063 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč