Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 5 (SGA02005GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  402/05/P009

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Analysis of the Volume of Public Procurement Market, its Modeling and the Problem of the Measurement of Effectiveness

 • Anotace anglicky

  The thematic field of public procurement market is of very high importance for economic effectiveness but it has been waiting on the border of economists' interest for a long time. This situation has significantly changed during last years because of permanent public finance deficits, and resulting need for increased public sector effectiveness. The submitted project is focused to quantification of the volume of public procurement market in Czech Republic and modelling different methods of submissionofgovernment contracts. There will be discussed the interaction between competition structure and effectiveness of government contracts in the model. The main emphasis will be on the theme of collusion cartel and the possibility of defence against it inthecase of government contracts. The research will use the analytical instruments of neoclassical microeconomics and economics of transaction costs. Its realisation will contribute to development of methodology of government contracts submissions, as

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu bylo zaměřeno na ekonomické aspekty veřejných zakázek. Při jeho řešení byly sledovány tři základní okruhy: kvantifikace velikosti trhu "public procurement", vliv konkurenční struktury a zvolených zadávacích metod na efektivnost veřejných

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GP-U/03:2

 • Datum dodání záznamu

  17. 10. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  988 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  988 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč