Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza principu delegace a subsidiarity ve vztahu pracovního práva k právu občanskému

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 9 (SGA02009GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  407/09/P028

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Analysis of the Principle of Subsidiarity and the Principle of Application of Civil Law in Labour Relations

 • Anotace anglicky

  This proposal is a basic research project in the branch of both labour law and politics. This research project deals with the issues connected to the relationship between labour law (the function of which is to protect an employee against negative effects caused by the long-term performance of dependent work; because of this protective function, labour law is classified as a compartment of the State social policy) and civil law (which governs, in principle, solely relationships between natural and legalpersons associated with real and personal property). The Czech Labour Code of 2006 set forth "the principle of express enumeration of civil law provisions applicable to labour relations" (so called delegation principle), which maintains a unique position among European legal approaches. For example, Slovakia, Germany and Austria prefer the principle of subsidiarity, but Slovakia only in relation to the general principles of employment law. The clash between subsidiarity and delegation is connected to the State social policy and the level of development of civil society and political culture. The objective of this research is to examine respective doctrines and regulations issued by the Czech Republic, its predecessors, and at least five other Member States of EU. The project will include a conclusion with suggestions leading to the improvement of Czech regulations. The project complements research activities of the Charles University.      

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AG - Právní vědy

 • CEP - vedlejší obor

  AD - Politologie a politické vědy

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology<br>50601 - Political science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu proběhlo na vynikající úrovni, a to jak z hlediska odborného tak i z hlediska čerpání finančních prostředků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-GA0-GP-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  2. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  665 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  665 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč