Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Princip národní procesní autonomie při aplikaci komunitárního práva

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 9 (SGA02009GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  407/09/P477

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Principle of national procedural autonomy and the application of EC law

 • Anotace anglicky

  The substance of the project is the analysis of the case-law of the Court of Justice in relation to the national procedural rules used in the application of Community law by national courts (national procedural autonomy).The reglementation is based predominantly on the case-law of the Court of Justice; therefore it is necessary to systemise its judicature; the research will focus especially on the national time-limits for claims based in the EC law, rules of evidence, application of the rule of thepassive role of national courts in proceedings, obligation of national courts to apply EC law ex offo, or the interference of EC law in the national judicial appeal rules.The project will deal with the overall synthesis and definition of theoretical conclusions in relation to the national procedural autonomy as a whole.Specifically the project will focus on the analysis of EC legislation which brought partial harmonisation of national procedural rules in some areas.The project will also centre on

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AG - Právní vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Mezi hlavní výsledky projektu lze zahrnout zpracování problematiky procesních postupů před národními soudy a jejich konfrontace s&nbsp;právem Evropské unie, zejména pokud jde o jejich korekci prostřednictvím principů ekvivalence a rovnocennosti, formulo?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 4. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-GA0-GP-U/04:3

 • Datum dodání záznamu

  20. 3. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  395 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  395 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč