Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Poetika českého dějepisectví

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 3 (SGA02003GA1PD)

 • Hlavní účastníci

  Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Poetry of Czech Historiography

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is a profound analysis of the most important works of Czech historiographic thinking and it will be based on the latest methods of textual analysis. It should contribute to greater understanding of Czech historical thinking andknowledge of the 19th and the first half of the 20th century. The result of the project will be an extensive analytical monography integrating the approaches and methods of several disciplines: lingvistics (syntax and stylistics), literary criticism(narratology) and history (historiography). The project intends to exploit a vast discussion and numerous studies that minimally from the 1960's have been dealing with the questions of a historic's work, relations between literature and history andproblems of thenarrative. At the same time the project should lean on the Czech research tradition marked by the Czech school of historical thinking and by modem linguistics and literary criticism based on structuralism.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - další vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Smyslem projektu bylo analyzovat historiografická díla jako literární texty. Pozornost se soustředila v prvé řadě na klíčová díla tří velkých českých historiků - na Palackého Dějiny národu českého, na Pekařovu Knihu o Kosti a na Šustovy Dvě knihy českýc

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/GA0/GA05GP/U/N/A:8

 • Datum dodání záznamu

  23. 7. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  368 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  368 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč