Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Varibilita technologie keramiky v době laténské na Chrudimsku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 11 (SGA02011GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P405-11-P255

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Variability of pottery technology in Chrudim region in the Late Iron Age

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is the identification of variability of all basic phases of the Late Iron Age ceramic technology in Chrudim region, the description of changes in pottery technology and technological variability during the Late Iron Age, and the interpretation of social relationships standing beyond the observed technological phenomena. The technology is conceptualized in the project as an attribute of material culture which is an important manifestation of complex social behavior. The characterization of ceramic technology is a starting point which brings an argumentation base for the interpretation of social and cultural background of the technology. The basic methods involved in the project are the macroscopic analysis of technological features on ceramics, petrographical, mineralogical and chemical analysis, and experimental testing of the hypotheses.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Předložené výstupy dovolují klasifikovat řešený projekt jako splněný. Ocenit je nutno zejména 4 publikační výstupy (studie) v renomovaných domácích i zahraničních časopisech.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  13. 4. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 6. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GP-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  479 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  479 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč