Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Dějiny a vyprávění

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 10 (SGA02010GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P406-10-P111

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  History and narration

 • Anotace anglicky

  The project focuses on the analysis of historiographic narration from the viewpoint of literary theory. Primarily, it deals with Palacký?s The History, but also with the adjoining ?gravitation field? of both historiographic and artistic representations of national history.  The project aims to delimit the narrative types in Czech historiography. Above all, it focuses on a historian?s work with ?characters? of historiographic narrative, the structure of the historiographic plot, handling of historical and narrative time and the status of a historical event. It also analyses the mutual relations between historiographic narrative and historical fiction while touching on political rhetoric and the primarily ideological narrative about history.The narratological analyses will be used as the basis for reflections on the process which constitutes the historical memory of nation as a collectively shared imagined community. As the final output the project should provide the analyses and description of the narrative structures (memory figures) which constituted the modern Czech nation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt je přínosný svým interdisciplinárním přístupem k problematice textového zachycení dějin. Údaje řešitele odpovídají skutečnosti. Význam projektu spočívá právě v zásahu do hraničních oblastí různých disciplín společenských věd. Výstupy odpovídají ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-GA0-GP-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  2. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  580 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  580 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč