Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sjednocená Reprezentace 3D Map

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300004

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-07973X

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A Unified 3D Map Representation

 • Anotace anglicky

  3D scene representations, or 3D maps, are a key component of any type of intelligent system (agent). Significant progress has been made in terms of 3D mapping, enabling a wide range of applications, including self-driving cars and augmented reality systems. Yet the current generation of 3D maps have fundamental limitations that can be traced to the fact that mapping algorithms and scene representations are tailor-made for a specific sensor setup. This makes sharing 3D maps between intelligent systems with different sensor setups and true crowd-sourced mapping essentially impossible. Further, algorithms and functionality such as visual localization, semantic segmentation, handling scene dynamics, and ensuring privacy need to be re-invented for each map representation. This project proposes an unified map representation to address these limitations. It will be able to integrate data captured from heterogeneous sources, handle the fact that the world is dynamic, and provide full privacy control. The unified map representation will thus enable the next generation of intelligent agents.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GX-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  40 073 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  40 073 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč