Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
HC 214/11

Úplné náklady práce ve veřejné správě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Program

  Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2011

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  GK MPSV-01-214/11

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Total labour costs in public administration

 • Anotace anglicky

  The aim of this research project is a comprehensive critical evaluation of the functionality of the system of total labour costs formation, allocation of fringe benefits, to obtain the summary findings from the central public administration bodies and self-government and recommendations for financial adjustments to ensure their effective operation from public resources. The subject of research will be indirect labour costs, particularly voluntary fringe benefits, of civilian civil servants. The projectwill focus on the analysis of the formation of total labor costs in the public sector as a whole, evaluation of the structure and relations of total labor costs in public administration, analysis of motivational effects of complex of total labor costs institutes, assessment of legislation, evaluation of the total labour costs development in public administration in 2000-2009, proposals for modifications of the formation of the total labor costs system in public administration.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky výzkumu jsou využitelné pro koncepční činnost v oblasti celkových, přímých i nepřímých nákladů práce ve veřejné správě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  14. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MPS-HC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  18. 4. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 035 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 035 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč