Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA0058604

Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklórním projevům

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Culture of Children and Teenagers of Today - with a Special Regard to Folklore Appearances

 • Anotace anglicky

  The culture of children and teenagers represents a theme that has been paid attention by ethnology and other disciplines of social sciences for many years. The investigations are carried out very intesively abroad nowadays, whereas our specialized studies show some gaps. Family, institutions and madia of mass-culture and -entertainment play the greatest role in the lives of present-day children. We have discovered, however, in the course of our ethnological investigations that a considerable portion offree time as well as of cultural awareness of today,s pupils and students is filled even with phenomena which are based on direct, personal communication. The phenomena belong to the sphere of folklore, or they are close to those of folk culture in theirnature. Children and teenagers represent a group in which folklore has still been living., and new folklore phenomena have been coming into existence or the old and traditional ones are being up-to-dated.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Život dětí je dnes ovlivňován institucemi a masmédii jen po jistou mez. Část zájmů vyplňující volný čas dětí se vyděluje z masové kultury a ubírá se vlastními cestami. Při dodržování obyčejů a zvyků se ve větší míře uplatňují rodinné a lokální tradice.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1998

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/1999/AV0/AV09IA/V/3:3

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 247 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  510 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč