Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA6022202

Morfologická a molekulární identifikace volně žijících améb infikujících ryby

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 2 (SAV02002-AB)

 • Hlavní účastníci

  Parazitologický ústav AV ČR

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Morphological and molecular identification of free-living amoebae infecting fishes

 • Anotace anglicky

  Free-living amoebae are ubiquitously distributed in soil and aquatic habitats. Serious patrogenes for humans, vertebrates and invertebrates have been recognized among them. In fish hosts isolation attempts resulted in recognition of innocuous epibionts and endobionts and also serious pathogens. Morphological characteristics alone are not sufficient to delimit individual species and safely defined some genera. In the previous projedts focused on fish-infecting species more than 300 strains isolated fromorgans of fish were collected. They are now available for morphological sorting and subsequent analysis of nucleotide sequences of the SSU rDNA. The reliability of classification based on morphological criteria can thus be tested by molecular data, taxonomic conclusions can be drawn from evaluations of both morphological and molecular data and molecular markers can be defined for taxons that are hard to determine on the basis of the morphology alone.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EA - Morfologické obory a cytologie

 • CEP - vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EG - Zoologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10601 - Cell biology<br>10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology<br>10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>10613 - Zoology<br>10614 - Behavioral sciences biology<br>10615 - Ornithology<br>10616 - Entomology<br>30101 - Human genetics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Simultánní morfologická a molekulární charakterizace volně žijících améb izolovaných z orgánů ryb přispěla podstatnou měrou k poznání skutečných i potenciálních patogenů ryb, přinesla nové poznatky o druzích 9 rodů a popis tří pro vědu nových druhů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-AV0-IA-U/04:2

 • Datum dodání záznamu

  26. 9. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 024 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 424 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  2 600 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč