Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA8002202

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 2 (SAV02002-AB)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Evaluation of prehistoric pottery by means of mathematical models

 • Anotace anglicky

  A major problem of contemporary archaeology is to manage the rapidly growing number of findings in order to foster further development of this scientific area. Archaeology is able to create large database systems of artifacts, nevertheless the analysis and interpretation of data reaches the limits of individuals, workplaces, even the research area itself. This project struggles to create automatic knowledge acquisition methods by means of mathematical modelling which would evaluate certin features of prehistoric pottery (age, quantity, degree of fragmentation). Artificial neural networks and genetic algorithms will be used to create these methods, probably for the first time within this context. The project outputs aim to a new approach to establishedarchaeological theories concerning not only prehistoric pottery but also the origin of fillings of archaeological features, layers, etc. The project oversteps mathematical applications in archaeology done until now.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Databáze kvantitativních údajů o pravěké keramice z různých evropských lokalit. Vyhodnocení dat matematickými metodami vedlo k novému pohledu na fragmentarizaci pravěké keramiky a vznik výplní objektů. Výstupem monografie, studie a internetové stránky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-AV0-IA-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  3. 4. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 447 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  638 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  809 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč