Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA8058101

Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (1800 - 1918)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 1 (SAV0-AB2001)

 • Hlavní účastníci

  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Part of ethnology in the development of Czech national Society in Moravia (1800 - 1918)

 • Anotace anglicky

  The grant task represents a contribution to the enlightment of ethnical, social and political identity of czech inhabitants of Moravia in the important period of our national history, from the beginning of 19th century to 1918. At the same time the project aims to cover the role of the ethnological movement in Moravia for the developing. Czech society and to compare it with the development in Bohemia. In the observed period ethnology had besides the scientific meaning also an enormous universal political significance. It is therefore impossible to understand the role of ethnology without the enlightment of the development of social relations and the way of life in Moravia in the process of formation of a modern nation, while the chosen area of questions and problems will be examined with a special atitude to the interethnic relations. The results, methodically coming out of the historically-comparative method, want to contribute to more profound knowledge of the history of the ethnology.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Český národopis na Moravě tvůrčími i organizačními aktivitami svých představitelů zásadně ovlivnil emancipační úsilí českého národa, zvláště od počátku svého vědeckého období (80. léta 19. století).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/AV0/AV04IA/U/N/3:2

 • Datum dodání záznamu

  13. 10. 2004

Finance

 • Celkové uznané náklady

  850 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  485 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  365 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč