Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAB9002001

Raně středověká pohřebiště v Žatci z hlediska úmrtnosti a zdravotního stavu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  SAV0-AB2000

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The relationship between mortality pattern and the state of health of the Early medieval population of Žatec

 • Anotace anglicky

  The project aim at the study of paleodemography and paleopathology of the Žatec polulation living in 11th-12th century AD. The datation of two excavated cemeteries is obtained according to the grave contents, which provides also the exceptional materialfor the internal - cemetery - datation, so that we are able to differentiate some chronological groups. Relatively high number of child burials rise the important question of infant and juvenile mortality encountered in this rural population. Relativelygood state of the skeletal preservation in also promising for the study of the correlation of different ageing criteria of the adults to contribute to the important question of female versus male mortality pattern in the prehistory. In relationship withthe results obtained from the mortality studies, we would like to examine the pathological conditions, which can provide the additional information. We would like to focus our interest on the teeth as well as on the others indikators of stress.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Nové techniky ukázaly, že rozdíl v úmrtnostním profilu mužů a žen u hodnocených souborů neexistuje. Infekční choroby odpovídají rozdílnému datování obou pohřebišť a korelují s vývojem výskytu a manifestace specifických infekčních onemocnění v minulosti.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/AV0/AV03IA/U/N/5:3

 • Datum dodání záznamu

  27. 10. 2004

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 423 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  889 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  534 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč