Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
ICE8063305

Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit (prvních pět let komunistické vlády)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Doplňkové publikační granty

 • Veřejná soutěž

  Doplňkové publikační granty 2 (SAV02003-E)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cadre Policy of the Communist Party of Czechoslovakia (first five years of communist rule)

 • Anotace anglicky

  The study is oriented on analysis of the so called cadre policy of the Communist Party of Czechoslovakia in 1948-1953. It resumes the discussion on elites and deduces conclusions useful for the study of the communist cadre policy and shows the possible assets of cadre policy for the theory of elites. Analysis of the cadre policy of the Communist Party should outline the aims of the cadre policy, its tools and results. All the research is realized in several dimensions - by party, state apparatus and economical sphere, on district, regional and central level - and by several methodological approarches.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Dílo vzniklo v souvislosti s řešením výzkumného úkolu č. 409/00/1227 Krize komunistického režimu v ČSR 1953-1957 podporovaného GA ČR. Byla vydána publikace "Kádry rozhodují vše!"; ISBN 80-7285-034-2.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/AV0/AV04IC/U/N/4:3

 • Datum dodání záznamu

  26. 9. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  170 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  85 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  85 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč