Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výběr kandidátů a primární volby v politických stranách v ČR a srovnání s vybranými stranami ve střední Evropě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Juniorské badatelské grantové projekty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské badatelské grantové projekty 5 (SAV02007-B)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  KJB712290701

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Candidate Selection and Primary Elections in the Political Parties of the Czech Republic and Selected Parties in Central Europe

 • Anotace anglicky

  The way in which parties make their selection of candidates is an essential topic in western political science. Depending on how the selection of candidates is organized, we can establish a typology of political parties in terms of their internal democracy and decision-making procedures. In the Czech Republic, this is one of the least explored fields, and virtually no relevant literature is available. The project aims to focus on candidate selection in four types of elections: municipal, regional, Chamber of Deputies, and Senate, but also the European Parliament elections. Beyond the Czech Republic, the study will offer a comparative analysis of primary elections in selected Polish, Slovak and Hungarian parties. Besides juridical and intra-party norms,a key part of research will be surveys and interviews with candidates. The work will draw on western political science metodologies and will apply them to the mentioned national environments.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AD - Politologie a politické vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50601 - Political science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt zmapoval a analyzoval způsob navrhování a výběru kandidátů v hlavních českých a vybraných středoevropských politických stranách. Jeho výstupy přispějí ke zkoumání vnitrostranických procesů a interpretaci mechanismů nominační fáze voleb.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  21. 2. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-AV0-KJ-U/04:4

 • Datum dodání záznamu

  5. 11. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  663 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  663 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč