Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Textilní fragmenty dochované na kovových předmětech z raně středověkých archeologických nálezů - vyhledávání, zpracování, vyhodnocení a stanovení interpretačních možností

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Juniorské badatelské grantové projekty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské badatelské grantové projekty 7 (SAV02009-B)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  KJB800020901

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Textile fragments preserved on metal items from the early medieval archaeological findings - retrieval, processing, evaluation and specification of interpretational options

 • Anotace anglicky

  The project focuses on textile product remains preserved on archeological findings made of metal. The textile remains will be processed through technological analyses the results of which are important especially for establishing the technique of textileproduction in different periods. During the project targeted search for and detailed analyses of findings and sets of items containing textile remains will be performed with a special focus on early medieval burial sites where the prospect of textile findings is the greatest. The search for textile fragments will include a detailed analysis of the surface of metal items, including findings from past researches and ongoing excavations. The goals of the project is to generate new and detailed knowledge about early medieval textile production on the basis of research and evaluation of a large set of textile fragments from several locations, and to increase the awareness of the importance of now overlooked archaeological textile findings.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Odbornému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 370 pozůstatků různých textilií dochovaných na povrchu kovových předmětů ze 6 významných raně středověkých lokalit, což představuje dosud největší zpracovaný soubor takových nálezů v české archeologii.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-AV0-KJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 5. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  418 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  387 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  31 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč