Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Postupná retrospektivní konverze katalogu fondu starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně do digitální podoby ve formátu UNIMARC.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Zpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti

 • Veřejná soutěž

  Zpřístupnění knihovních fondů formou digitalizace 1 (SMK020012)

 • Hlavní účastníci

  Moravská zemská knihovna v Brně

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Retrospective conversion of the cataloque of old prints from the collections of the Moravian Library in Brno into the digital form in format UNIMARC.

 • Anotace anglicky

  Making accessible the cataloque is an important milestone in opening the cataloque and through it also the collections of the Moravian Library in Brno not only for the local users of the library but also for the distant users via Internet. Taking into consideration the expert requirements of the research public and filling the possibility of searching of various points of view, it is necessary to do the general retrocpective conversion, i. e. the convercion into the structured form in format UNIMARC. Each record will be supplied with authorities systematicly and with references and picture of the title page selectively and possibly with other important elements of book (binding, provenience notes of important owners) made with a digital camera. The collection of old prints from the years 1501-1800 in the Moravian Library Brno has nearly 40000 volumes. The cataloque is a mark of democratisation, openess and accessibility in the modern world of information.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byly vytvořeny podmínky pro rekatalogizaci sbírky starých tisků MZK v Brně ve formátu UNIMARC dle zásad ISBD (A) vč. zachycení údajů vztahujících se ke konkr. exemplářům a digit. obrazům jednotlivých stran a řešení zavedeno do praxe.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/MK0/MK03KZ/U/N/2:3

 • Datum dodání záznamu

  23. 5. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  762 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  749 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  13 tis. Kč