Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LB98046

Oborové informace pro teologii, religionistiku a filozofii - centrum referenčních služeb při knihovně ETF UK

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Evangelická teologická fakulta

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Branch information for religious, theological and philosophical studies - reference services centre attached to the library of PTF CU

 • Anotace anglicky

  The project proposes the creatlon of a centre attached to the Library of the Protestant Theological Faculty of Charles University that will provide comprehensive reference services for theology, religious studies and philosophy. The centre for referenceservices will make available to the general public information from electronic sources of information both locally (CD-ROM) and online (centre databases, Internet). The project also includes the creation of databases at the centre that will be accessibleto the public and a plan for a comprehensive training programme for all types of user of sources of information in this field. The services of the reference centre will eventually also be accessible on-line.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Věcné výsledky řešeného projektu odpovídají stanoveným cílům, jednotlivé etapy řešení byly splněny v souladu s návrhem projektu. Projekt přispěl ke zkvalitnění informační infrastruktury pracoviště.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/MSM/MSM1LB/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 494 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 044 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč