Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LC546

Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Centra základního výzkumu

 • Veřejná soutěž

  Centra základního výzkumu 1 (SMSM200400LC1)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  32341/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for the Research of Old Czech and Middle Czech (its development from the Proto-Slavonic roots to the present day)

 • Anotace anglicky

  The object of the project is research of all areas of the historical development of Czech, including not only lexicology but also phonetics and phonology, morphosyntax, word-formation, terminology, orthography and an etymological analysis of particular words. The goal of the Centre is a many-sided description of the development of Czech, a description of lexical, grammatical and other changes of its lexicon through the exploration of its transformation into so-called modern Czech at the end of the 18thcentury. In 2011 the existing research will be enlarged with a thorough investigation of the orthography of Middle Czech manuscripts and with creation of their digitalized transliterated ?editions? (versions), i.e. transcriptions in the form of text documents in MS Word. An integral part of the project will be the education of doctoral students and young researchers. Results of the research will also influence the choice of topics for master and doctoral theses supervised by members of the Centre.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V průběhu 7 let existence projektu byly splněny oba jeho základní cíle: "mnohostranný popis vývoje češtiny a jejího lexika" a "zachycení a popsání jejích lexikálních a gramatických proměn". Výsledkem vědecké činnosti je 44 publikací různého typu, elektr?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2005

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-LC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  34 289 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  25 060 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  9 229 tis. Kč