Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LE13018

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  EUPRO II

 • Veřejná soutěž

  EUPRO II 3 (SMSM2013LE3)

 • Hlavní účastníci

  Technologické centrum Praha z.s.p.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-13745/2013-311

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation

 • Anotace anglicky

  The main aim of the further financial support to the CZELO office in Brussels through the project CZELO3 is to increase the involvement of the Czech Republic in the European Research Area, specifically to the projects of the next Framework Programme forresearch and innovation Horizon 2020. This aim includes also the following: improvement of the information and support platform, especially through new thematically structured and user friendly web site and by collection and dissemination of up-to date information; increasing of expert capacities of Czech project managers by the means of short-term internships in Brussels; training of young generation for starting a career as a researcher or a manager using the ERASMUS programme scholarships (the CZELOoffice is recognized by the EC as the training site); the awareness raising of the Czech research and innovation capacities by organizing presentation events and by publishing an ad-hoc bulletin in English with information on successes and quality of Czech research bodies; support to the partnering with industry sector through involving the field of innovation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt CZELO3 byl i v roce 2016 řešen v Bruselu prostřednictvím provozování České styčné kanceláře pro VaVaI, která poskytovala bezplatné služby všem výzkumným subjektům v ČR. Vybudován byl efektivní systém cílených služeb pro český VaVaI. Kancelář plně využila specifičnost svého postavení v Bruselu a intenzivně propagovala české výzkumné kapacity v evropském i mezinárodním prostředí. V návaznosti na vlastní komunikační strategii poskytovala kancelář aktuální informace prostřednictvím webové stránky, rozesíláním Zpravodaje, publikacemi a CZELO Bulletinem v angličtině. Kancelář je díky svým aktivitám uznávaným bruselským subjektem

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  11. 3. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-MSM-LE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  9. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  43 113 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  43 113 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč