Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LH11045

Odhad emisí VOC z biogenních zdrojů pro účely chemického modelování přízemního ozonu a sekundárních organických aerosolů ve střední Evropě - aplikace modelu MEGAN

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  KONTAKT II

 • Veřejná soutěž

  KONTAKT II 1 (SMSM2011LH1)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  6970/2011-320

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Estimation of VOC emissions from biogenic sources for the purpose of chemical modelling of low-level ozone and secondary organic aerosols in central Europe - application of MEGAN model

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project during the first year is to quantify emissions of VOCs from biogenic sources in the domain of central Europe by applying the MEGAN model and to compare modelled emissions of VOC fluxes with satellite measurements. During the second year the project aims to establish the online couple between the MEGAN model and chemical transport model CAMx. Further, the couple will be used for the study of impact of BVOCs on the formation of low-level ozone and secondary organic aerosol.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

 • CEP - vedlejší obor

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences<br>10510 - Climatic research<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Pro oblast ČR a pro evropskou oblast byl zprovozněn komplex vzájemně propojených modelů MEGAN a CAMx. Jako zdroje meteorologických vstupních dat lze využít standardních prakticky využívaných meteorologických numerických modelů. Tohoto modelového souboru?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 2. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-LH-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 290 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 290 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč