Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LH15213

Chování a tvar nanočástic – protirakovinných nosičů léčiv ve skutečném prostředí krve.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  KONTAKT II

 • Veřejná soutěž

  KONTAKT II 5 (SMSM2015LH5)

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  32267/2015-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Behavior and shape of nanoparticles – anticancer drug carriers in real blood environment.

 • Anotace anglicky

  The main aim of the proposal is to investigate the inner structure of nanoparticles composed of tumor-targeted polymer-doxorubicin conjugates in real blood environment. Precise distribution of all entities (cholesterol and drug) will be established.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Bylo stanoveno, že proteiny v krevní plazmě bud‘ nemají, anebo mají slabou afinitu k povrchu nanočástic pokrytých PHPMA slupkou. Poprvé jsme prokázali, že klasická paradigma „hard corona-soft corona“ není platná pro všichni nanočástice ale je spíš extrémním příkladem pro částice s hydrofobním či nabitým povrchem.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  13. 10. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MSM-LH-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 454 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 835 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  619 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč