Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTC17029

Studium optoelektronických procesů v hybridních systémech pro solární články třetí generace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 2 (SMSM2016LTC01)

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-15304/2017-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Study of optoelectronic processes in hybrid systems for third generation solar cells

 • Anotace anglicky

  Theoretical and experimental study of processes of charge and energy transfer in systems for 3rd generation solar cells. The investigation includes materials on the basis of inorganic systems (silicon structures, perovskites, quantum dots) as well as hybrid systems with conductive polymers and metal nanoparticles. The theoretical modelling involves both the quantum and macroscopic approach, and simultaneously aims at linking of both approaches together. The experimental works assumes preparation of samples, measurement of current-voltage and characteristics and optical properties, including time-resolved femtosecond absorption spectroscopy in hybrid materials after photoexcitation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>10403 - Physical chemistry<br>10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky projektu byly publikovány v 20 publikacích v impaktovaných časopisech a jsou dostupné ve veřejných databázích Web of Science and Scopus.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2017

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MSM-LT-U/01:3

 • Datum dodání záznamu

  19. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 600 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 600 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč