Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTI17009

Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 5 (SMSM2016LTI01)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Rektorát

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-6005/2017-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  International Projects Support Centre Dejvice and ANLUPA

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to increase the participation of Czech research institutions in European research. The project also focuses on surveys and spreading knowledge about possibilities of science funding from foreign, non-European sources. ANLUPA applications will bring an overview of the grant calls, mobility options and tenders . The project aims to support Czech teams by providing necessary information from the administration of projects, ie.hlep with the project proposals preparation, project management and preparation of periodic and final financial reports through seminars and consultations. The project focuses on the acquisition and transfer of information on the content and conditions of each grant schemes. The objective will be achieved by collecting information from the coordination, management and consultative bodies of international R & D programs and workshops. The information obtained will be spread through consultations and seminars in easy to understand form to the scientific community.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - další vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavními cíli projektu Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a ANLUPA v letech 2017 – 2020 byly udržitelnost a rozšíření aplikace ANLUPA, pomoc vědcům při vyhledávání zahraničních grantových a mobilitních příležitostí a pomoc s přípravou a administrativním řízením zahraničních projektů. Dále šlo o sdílení zkušeností s administrativními pracovníky ostatních institucí s přípravami grantových smluv, finančních zpráv a organizaci odborných seminářů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MSM-LT-U/01:2

 • Datum dodání záznamu

  1. 7. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 186 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 186 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč