Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTT18007

Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti komunikačních systémů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 17 (SMSM2018LTT01)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-XXX/2017

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cooperation with the International Research Centre in Area of Communication Systems

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to strengthen international bilateral and multilateral research cooperation between Czech Technical University in Prague (CTU) and EURECOM, leading European research institution in digital and communications system. This objective will be accomplished especially by participation and involvement of CTU’s researchers in top international research teams located in EURECOM. This objective is in line with the specific objective 2.3: Increasing internationalization of the research environment in Czech Republic and Arrangement no. 12: The support of participation of research teams and companies from the Czech Republic in international cooperation regarding research and development specified according to National Research, Development and Innovation of Czech Republic for years 2016 - 2020. The project assumes participation of three researchers and three doctoral candidates from CTU in the research teams located in EURECOM. In addition, we expect these workers will gain required knowledge within the project duration helping further professional growth and development. In logn-term perspective, this will support development and quality of basic research in communication systems in Czech Republic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci mezinárodní spolupráce byla navržena inovativní řešení v oblasti přímé komunikace mezi zařízeními a alokace komunikačních a výpočetních prostředků v mobilních sítích. Tato řešení jsou klíčová pro rozvoj budoucích mobilních sítí a komunikaci velkého množství zařízení. Navržená řešení vznikla ve spolupráci se zahraničními partnery a jsou zaslána do špičkových impaktovaných časopisů v oboru.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MSM-LT-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  23. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 198 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 198 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč