Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
ME 206

Studium sekundárních metabolitů s protinádorovými účinky z léčivých rostlin čínského původu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  KONTAKT

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Study of secondary metabolites with anticancer activity from medicinal plants of Chinese origin

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is studies of biological (mainly anticancer) effects of selected medicinal plants of Chinese origin (in vitro, in vivo), isolation, identification and biological tests of their biologically active substances. Plants, the biological activity of which will be significantly proved, can be used either in the form of drugs or as a source of individual biologically active substances.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Závěrečná zpráva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1999

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2000/MSM/MSM0ME/U/4:1

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 070 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  400 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč