Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

LOGDOG-Logistická doktrína AČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo obrany

 • Program

  Výzkumná podpora zvyšování obranných schopností České republiky při zapojení do struktur NATO.

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ministerstvo obrany / Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Logistic support of the ACR

 • Anotace anglicky

  The work follows the Doctrine of the ACR and Operational Doctrine . Logistic support of operations in the whole spectrum of logistics and Allied Forces logistic support during their activities in the Czech republic within the framework of the houst nation support is solved in this logistic doctrine. The objective of the logistic doctrine is to provide the homogeneous view of logistic support and express the national military specifications in close continuity of NATO logistics effect.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  KA - Vojenství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21100 - Other engineering and technologies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl řešen v termínech podle plánu, odborně na dobré úrovni, výsledky jsou dále v resortu MO využitelné

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2001

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2002/MO0/MO02MO/U/N/4:4

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2006

Finance

 • Celkové uznané náklady

  429 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  429 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč