Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
NT13112

Studium protinádorových účinků statinů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zdravotnictví III 3 (SMZ0201201)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NT13112-4/2012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Studies of anticancer effects of statins

 • Anotace anglicky

  Statins (inhibitors of HMG-CoA reductase) belong to widely used drugs in human medicine due to their efficient cholesterol lowering effects. Besides this obvious action, statins exert a number of other pleitropic biological effetcs, which contribute to prevention of many diseases, in particular in cardiovascular medicine, transplantology, nefrology, and also possible protective effects in cancer diseases are increasingly discussed. Potential anticancer effects of statins are still subject of discussion, because some clinical studies are controversial. The main reason may the substantial heterogenity of anticancer effects of statins, which, however, differ substantially in their pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. Thus, investigation of all these aspects is the major subject of proposed grant project.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  FR - Farmakologie a lékárnická chemie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30104 - Pharmacology and pharmacy

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle práce byly splněny. Výsledky práce jsou velmi kvalitní s dobrou publikační aktivitou. V případě finálního použití statinů jako adjuvantní chemoterapie by byl jasný klinický dopad..

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MZ0-NT-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 265 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 265 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč