Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
OC 523.60

Laserová deposice obnažených a polymerem obalených částic kovu z plynné fáze

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  COST

 • Veřejná soutěž

  COST 1 (SMSM200132004)

 • Hlavní účastníci

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Laser CVD of naked and polymer-encapsulated nano-sized metal particles

 • Anotace anglicky

  Studies on laser-induced decomposition of gaseous metal precursors for deposition of nano metals. Studies on laser-induced decomposition of gaseous metal precursors in the presence of polymerizing species for deposition of polymer-embeded nano metals.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10403 - Physical chemistry<br>10404 - Polymer science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  objasnění mechanismu reakcí iniciovaných zářením laserů v plynné fázi vedoucích k chemické drposici nanočástic polymerů a kompositů polymerů s kovy a chalkogenidy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/MSM/MSM5OC/U/N/4:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 840 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 440 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 400 tis. Kč