Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
OC09048

Nanokrystalické oxidické polovodiče pro optoelektronické aplikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  COST

 • Veřejná soutěž

  COST 7 (SMSM2009OC4)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1147/2010-32

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Nanocrystalline oxidic semiconductors for optoelectronic applications

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is a development of nanostructured mesoscopic thin layer of oxidic semiconductor on conductive substrate with optimized properties for applications in dye-sensitized solar cells, light emitting diodes and Li-ion batteries.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CG - Elektrochemie

 • CEP - vedlejší obor

  CA - Anorganická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry<br>10403 - Physical chemistry<br>10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Solární článek s mesoporézním P dopovaným TiO2 dosáhl 5.05%ní účinnosti konverze solární energie na elektrickou. Byla objevena zvýšená reaktivita nanovláknitého TiO2. Působením NH3 lze při 600oC připravit vláknitý TiOxNy s kubickou strukturou.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 3. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-MSM-OC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2011

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 000 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 000 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč