Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
OK 426

Oborová kontaktní organizace (OKO) pro průmyslový výzkum a vývoj v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  EUPRO

 • Veřejná soutěž

  EUPRO 1 (SMSM200132003)

 • Hlavní účastníci

  Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Branch contact unit for industrial R&D in the Czech republic .

 • Anotace anglicky

  To establish national information infrastructure for industrial R&D in the Czech republic in connection with international cooperation in this area. To facilitate access for subjects from industrial branches to information about EU?s 5. FP programs and provide them the professional assistance for active involvement in the EU?s projects. The Branch contact unit is a part of National information net NINET for support of presentation of the Czech republic in EU?s 5. FP.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - vedlejší obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly splněny ve stanoveném rozsahu podle zadání

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2000

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2003

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2004/MSM/MSM4OK/U/N/4:2

 • Datum dodání záznamu

  29. 5. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  17 250 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 830 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 470 tis. Kč