Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
PG98006

Aktivní účast na 13. mezinárodní konferenci o obecné topologii a jejích aplikacích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Active participation in the 13th International Conference on General Topology and Its Applications

 • Anotace anglicky

  údaj již není dostupný

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  BA - Obecná matematika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10101 - Pure mathematics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Zaslßna zßvýreŔnß zprßva o °eÜenÝ projektu vŔetný Ŕerpanřch finanŔnÝch nßklad¨ na °eÜenÝ projektu v roce 1998

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1998

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2000/MSM/MSM0PG/U/6:3

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  60 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  40 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč