Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pravěké hradiště Plešivec. Metody dokumentace lokalit ohrožených nelegálním užíváním detektorů kovů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu

 • Veřejná soutěž

  Vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí 1 (SMK020014)

 • Hlavní účastníci

  Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The prehistoric hillfort of Plešivec. Methods of documentation of sites damaged by the illegal use of metal detectors

 • Anotace anglicky

  The projects aims to develop methods of documentation of archaeological sites being currently damaged by the illegal use of metal detectors and other factors. The main target of the project is the prehistoric hillfort of Plešivec which belongs to the most important Bronze Age sites in Bohemia. The project includes: 1. Rescue excavation in the area of the main gate A, that has been recently damaged by illegal field activities. 2. Smallscale test pitting within the hillfort area. 3. Geophysical survey ofthe area by cesium magnetometers and metal detectors carried out under strict spatial control and methodical guidance. 4. GPS-survey of the antropogenic relief features within the hillfort. 5. Archival work and revision of earlier finds from the area. 6.Surface artefact survey of the territory around the hillfort.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla provedena geodetická dokumentace lokality a rozsáhlý geofyzikální průzkum, archeologická sondáž a sběr archeologických pramenů. Projekt zejména přinesl důkladnou revizi poznatků o hradišti Plešivec a má i metodický přínos.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2004

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2005/MK0/MK05PK/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2005

Finance

 • Celkové uznané náklady

  633 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  235 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  398 tis. Kč