Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kutná Hora : Středověké město a jeho archeologický výzkum

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav archeologické památkové péče středních Čech

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Kutná Hora : the mediaeval Town and its archaelogical Excavation

 • Anotace anglicky

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 1997

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/1997/MK0/MK07PK/V/9:3

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 128 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 128 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč