Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QF3018

Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) (SMZE200300001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  25474 / 02 - 3020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Sustainable Utilisation and Management of Grasslands by Ruminants in Less Favourable Areas (LFA) within The European Model of a Multifunctional Agriculture

 • Anotace anglicky

  The proposed project sets its task to work out a system of farming as well as utilisation of grasslands by a suitable agricultural technique in the multifunctional agricultural conditions. The main forage consumers will be cattle. The results of longtermtrials based on original, renovated and oversowed grasslands will be concluded. A function of the sustainable grasslands without an agricultural production, their botanical composition, yield, the amount of infiltrated water and chemical composition oflysimetric water will be evaluated in selected swards. A possibility of both the establishment in "out of a vegetation season" and overseeding will be studied in a model trial. The agricultural techniques will be followed by zootechnical observations. Agrazing by cattle, health parameters and an efficiency including welfare will be evaluated. The analysis based on both economical and productive indicators will be accomplished and proposals for better LFA conditions will be worked out.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GG - Chov hospodářských zvířat

 • CEP - další vedlejší obor

  GH - Výživa hospodářských zvířat

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení proběhlo v souladu se schváleným projektem a přineslo chovatelům nové poznatky a návody pro obhospodařování a využivání travních porostů přežvýkavci v LFA zejména ve smyslu zakládání,složení a udržování TTP a jejich využívání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-MZE-1G-U/04:2

 • Datum dodání záznamu

  24. 7. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 546 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 546 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč