Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QG50008

Dynamika přeměny půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Výzkumný program Ministerstva zemědělství na léta 2005 - 2009

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství 1 (SMZE2005MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  46858/04-13020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Dynamics of conversion of wooded agricultural lands soil conditions towards a restoration of forest soil conditions.

 • Anotace anglicky

  The object of mentioned research project is aimed to investigation of soil characteristics of afforested agricultural lands. The research will be solved either on established experiments or the other ones, which are determined to be established in suitable locations there. Thus the main aim of the project is based on soil conditions comparison (physical and chemical conditions, accumulation of humus, microbiology and mycorrhiza) between soils of newly planted lands and the former agricultural soils beneath the older forest stands (often at the age of 50 years). The main result is to determine, which soil characteristics are important for recognising restoration of forest soil conditions. We will investigate potencial development risks of forest standsgrowing on these lands as well.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  GK - Lesnictví

 • CEP - vedlejší obor

  DF - Pedologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EH - Ekologie – společenstva

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry<br>40104 - Soil science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projektu zkoumal rozdíly půdních vlastností, které svědčí o významných změnách charakteristik od typicky zemědělských k podmínkám lesního ekosystému. Výsledky ukázaly, že vlastnosti půd pod dospívajícími především sm porosty se významně liší.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 2. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-MZE-QG-U/04:2

 • Datum dodání záznamu

  24. 7. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 666 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 666 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč