Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QH91170

Nízkonákladové půdoochranné technologie pro produkci konzervované rostlinné biomasy jako suroviny pro výrobu bioplynu na základě pěstování pícnin.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor 3 (SMZE2009MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  42190/2008-18020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Low-cost soil-protecting technology for production of preservered vegetable biomass as a raw material for biogas production on the base of fodder crops cultivation.

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is an elaboration of complex low-cost soil-protecting technology for production of preservered vegetable biomass as a raw material for biogas production. The complex technology will contain recommendations for cultivation, fertilization and harvesting of the mostly efficient conventional or non-traditional fodder crops, selected during project solution. Furthermore, it will contain the instruction for processing, preservation, storage and usage of vegetable biomass. The use of this technology will assure at least two times lower prime cost in comparison with conventional production and using of maize silage, whereas biogas yields, especially methane yields, will be on comparable and technologically suitable level. The research will above all be intented on influence of properties of separate crops and different agricultural engineering of their cultivation on total methane yield. The fertilization system will in preference be oriented on return waste utilization out of biogas pr

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • CEP - vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - další vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40101 - Agriculture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V průběhu řešení projektu bylo dosaženo využitelných výsledků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 5. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MZE-QH-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 818 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 696 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  122 tis. Kč