Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QH92265

Optimalizace systému chovu a veterinární péče o kriticky ohroženou populaci starokladrubského koně

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor 3 (SMZE2009MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  42245/2008-18020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Optimization of breeding system and health care in endangered breed of Old Kladruby horse

 • Anotace anglicky

  The project was outlined to optimize and stabilize breeding of Old Kladruby horse in terms of health, life traits and welfare of endangered population of a unique horse breed. New scientific information will be obtained in experiments designed to get newinsight to special topics of veterinary medicine and prophylaxis, reproduction, equine behaviour and nutrition. Outputs of the projects will be extended into practise and breeding program. First of all, incidence of health and reproductive complicationswill be analysed with respect to genetic profile of individuals, breeding lineages and families, and high levels of inbreeding. From the health care perspectives, the project aims to analyse specific veterinary risks in the endangered population of horses and to implement a model of veterinary care taking into consideration the specific risk identified. The model should take into account the value of this unique population as a whole as well as the genetic value of individual horses. The risks to be an

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GG - Chov hospodářských zvířat

 • CEP - vedlejší obor

  GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

 • CEP - další vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets<br>40301 - Veterinary science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení a výsledky odpovídají smlouvě.Cíl byl naplněn.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  3. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MZE-QH-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 653 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 630 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč