Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1510179

Komplexní půdoochranné technologie zakládání Zea mays L. v rámci reintenzifikace rostlinné výroby.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.<br>Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  99-2015-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A comprehensive soil protection technology of planting Zea mays L. within the frame of crop production re-intensification.

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is development a complex of soil conservation technologies for sowing Zea mays L on farms that are in the stage of crop production re-intensification. The main aim will be achieved by filling up the following sub-objectives: (a) develop a comprehensive soil conservation technologies of planting Zea mays L in the appropriate crop and cover crops (perennial and annual fodder); (b) verify, propose or alternatively develop appropriate technologies for planting Zea mays L that will be based on agro-technical requirements for the conditions of the Czech Republic, possibly Central Europe. Thus, prepare the start of their production on first place for a need of the Czech agri - food sector, which will allow flexibility to respond on the EU Common Agricultural Policy after 2014.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GB - Zemědělské stroje a stavby

 • CEP - další vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>40101 - Agriculture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Počet plánovaných výsledků celého projektu byl nejen splněn, ale byl výrazně překročen (plánováno bylo 8 výsledků a skutečně bylo dosaženo 19 výsledků). Výsledky plně respektují požadavky praxe a poskytují zemědělské veřejnosti nové informace a poznatky o možnostech zakládání kukuřice seté do meziplodin a víceletých pícnin. Jedním z nejvýznamnějších výstupů jsou dvě ověřené technologie zabývající se agrotechnickým postupem provádění pásového zpracování půdy v meziplodinách a ověřením dosažených parametrů protierozní ochrany, výnosových charakteristik a ekonomiky u vyvíjeného stroje Eco tiller. Další důležité výsledky pro praxi poskytuje i dvojice certifikovaných metodik. Publikační výstupy mají charakter výzkumný a obecně naučný.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 887 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 865 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 022 tis. Kč