Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1530058

Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická<br>Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  131-2015-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Creating a system for evaluation of biosecurity, welfare and health of farm animals for the production of health friendly foodstaffs of animal origin

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop and validate an objective comprehensive system for evaluation of biosecurity, welfare and health in breeding practice, which is applicable for different species of farm animals. It enables to analyse the actual level of biosecurity on one hand, and on the other hand, to propose measures that are necessary for improving the level of biosecurity in given species (resp. farmed animal category) at monitored farm.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GG - Chov hospodářských zvířat

 • CEP - vedlejší obor

  GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

 • CEP - další vedlejší obor

  FM - Hygiena

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30304 - Public and environmental health<br>40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)<br>40202 - Pets<br>40301 - Veterinary science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci hodnocení výsledků lze konstatovat, že byly všechny naplánované splněny a některé navíc. Byly stanoveny základní a dílčí kritické kontrolní body pro hodnocení úrovně welfare, zdraví a biosecurity v chovech dojeného skotu, prasat a drůbeže. Získané nové poznatky o aktuální úrovni welfare, zdraví a biosecurity v chovech skotu, prasat a drůbeže a byly publikovány ve 2 recenzovaných odborných článcích a 5 ostatních výsledcích. Na základě stanovení screeningového metodického postupu průkazu reziduí inhibičních látek byla vytvořena certifikovaná metodika a 4 ostatní výsledky. Nové poznatky v zavedení preventivních opatřeních byly shrnuty v certifikované metodice, 7 recenzovaných odborných článcích a 1 ostatním výsledku. Pro chovatelskou praxi byl vytvořen interaktivní software WelZdrBio.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 922 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 012 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  910 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč